Zasadnutie spoločnosti slovenských velikánov 10.3.2020

Milí priatelia a priaznivci SSV.


Srdečne Vás pozývam dňa 10 marca 2020, ako aj širokú verejnosť na zasadnutie SSV – Spoločnosti slovenských velikánov, ktoré sa bude konať v priestoroch hotela Partizán Uhrovec Jankov Vŕšok. Svoju účasť prosím rezervujte vopred na tel. čísle 0905 203 900 alebo emailom prezident@slovenskivelikani.sk. V prípade záujmu, už teraz môžete vyplniť prihlášku za člena spoločnosti slovenských velikánov, ktorá je dostupná po kliknutá na tento odkaz
>> prihláška za člena SSV formát PDF <<
>> prihláška za člena SSV formát WORD <<


S úctou JUDr. Jozef Škultéty – prezident SSV