06-07-2017 Nová stránka Hotela

Milí návštevníci, radi vám dnešným dňom predstavujeme našu novú veb stránku. S úctou Jozef  Škultéty