Prenájom priestorov

V prípade zájmu si môžete priestory hotela prenajať na vyhradený čas za výhodné ceny :

Prenájom audio-video techniky 25,00 €/hod.
Prenájom priestorov na akcie 20,00 €/hod.