Doprava

Cenová ponuka na osobnú dopravu:
V prípade záujme zo strany zákazníka, vieme zabezpečiť hromadnú kyvadlovú dopravu autobusom v cene 0,95 €/km + DPH