História

Hotel Partizán Jankov Vršok od roku 1994 doposiaľ prevádzkuje spoločnosť SOVELO s.r.o pod vedením pána JUDr. Škultétyho, ktorý svojim ľudským prístupom vybudoval z hotela vyhľadávané miesto na relax a oddych. Na hoteli sa pravidelne konajú aj rôzne dobročinné akcie Lions clubu, ktorého je majiteľ hotela pán Dr. Škultéty členom. Hotel je súčasťou národných dejín a bohatej histórie našej krajiny. V neďalekej obci Uhrovec do katastra, ktorej hotel Partizán patrí, sa narodili veľké slovenské osobnosti …

Pripomeňme si niektoré dôležité momenty histórie

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

História Jankovho Vrška sa silne viaže na Slovenské národné povstanie, ktoré sa začalo 29.augusta 1944.  Nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili, v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945.

MOHYLA

Na počesť padlých partizánov a vojakov je na Jankovom Vŕšku postavená mohyla a nachádzajú sa tu pôvodné partizánske bunkre, v ktorých je vystavená expozícia zbraní a dochovaných predmetov po hrdinoch z partizánskej brigády Jána Žižku, ktorá v týchto miestach počas povstania operovala.

ĽUDOVÍT ŠTÚR

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach, jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849.

ALEXANDER DUBČEK

Bol hlavným predstaviteľom obrodného procesu v Československu v roku 1968. Jeho politické úsilie vyústilo do tzv. Pražskej jari, obrodného procesu, v ktorom sa pokúsil o „socializmus s ľudskou tvárou“. V roku 1989 sa stal jedným z protagonistov novembrových udalostí.