+421 905 203 900

O NÁS

Hotel Partizán Jankov Vŕšok od roku 1994 doposiaľ prevádzkuje spoločnosť SOVELO s.r.o pod vedením pána JUDr. Škultétyho, ktorý svojim ľudským prístupom vybudoval z hotela vyhľadávané miesto na relax a oddych.

Na hoteli sa pravidelne konajú aj rôzne dobročinné akcie Lions clubu, ktorého je majiteľ hotela pán Dr. Škultéty členom. Hotel je súčasťou národných dejín a bohatej histórie našej krajiny. V neďalekej obci Uhrovec do katastra, ktorej hotel Partizán patrí, sa narodili veľké slovenské osobnosti …

Pripomeňme si niektoré dôležité momenty histórie

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

História Jankovho Vrška sa silne viaže na Slovenské národné povstanie, ktoré sa začalo 29.augusta 1944.  Nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili, v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945.

MOHYLA

Na počesť padlých partizánov a vojakov je na Jankovom Vŕšku postavená mohyla a nachádzajú sa tu pôvodné partizánske bunkre, v ktorých je vystavená expozícia zbraní a dochovaných predmetov po hrdinoch z partizánskej brigády Jána Žižku, ktorá v týchto miestach počas povstania operovala.

SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÝCH VELIKÁNOV

Spoločnosť slovenských velikánov bola založená v roku 2016 ako prejav vďaky a úcty voči najväčšín osobnostiam našej histórie. Sídli v malebnej obci Uhrovec, v rodisku najväčších dejateľov, na ktorých môžeme byť všetci právom hrdí.

Judr. Jozef Škultéty, prezident SSV a spoluautor knihy o A. Dubčekovi